1. Polityka prywatności

 2. Zakres niniejszej Polityki Prywatności

  1. Zakres stosowania

   Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zaangażowanie w ochronę prywatności danych oraz sposób, w jaki traktujemy dane osobowe, które otrzymujemy od osób odwiedzających tę stronę internetową ("Strona(y) Internetowa(e)") oraz użytkowników oprogramowania ("Aplikacje"), które (i) są zarządzane i obsługiwane przez FUJIFILM Europe lub jedną z jej spółek zależnych, jak wskazano w sekcji "Kontroler danych" ("FUJIFILM" lub "my") oraz (ii) posiadają link do niniejszej Polityki Prywatności.

   Niniejsza Polityka Prywatności może mieć również zastosowanie w przypadku odwołania się do niej w kontekście trybu offline, np. w przypadku warsztatów i innych wydarzeń oraz działań marketingowych.

   W przypadku wyraźnego wskazania postanowień różniących się od niniejszej Polityki Prywatności, decydujące znaczenie mają odpowiednie postanowienia różniące się od niej.
  2. Kontroler danych i inspektor ochrony danych

   Administratorem danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych, które są zbierane w ramach niniejszej Polityki Prywatności jest FUJIFILM Poland sp. z o.o., ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, Polska. Więcej informacji na ten temat znajduje się w stopce redakcyjnej strony internetowej.

   Z naszym inspektorem ochrony danych / zespołem ds. ochrony danych można skontaktować się listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacyoffice_eu@fujifilm.com.
  3. Połączenia zewnętrzne

   Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do tych stron internetowych, które opublikowały własne oświadczenie o ochronie prywatności oraz do stron osób trzecich, nawet jeśli łącza do ich stron internetowych znajdują się na naszej Stronie (Stronach) i Aplikacjach. Jednocześnie wskazujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane na takich stronach. Zachęcamy naszych użytkowników, aby zwracali uwagę, kiedy opuszczają jedną z naszych Stron i aby zapoznali się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej z witryn, które gromadzą dane osobowe.
 3. Zarządzanie danymi osobowymi

  1. Gromadzenie danych osobowych

   Co do zasady, mogą Państwo przeglądać stronę (strony) bez ujawniania danych osobowych. Strony i Aplikacje mogą gromadzić pewne informacje techniczne, np. jakie treści przeglądał użytkownik na Stronie (Stronach) lub do której strony internetowej użytkownik odesłał, aby uzyskać dostęp do Strony (Stron). W procesie zbierania takich informacji, których celem jest poprawa użyteczności Stron(y) lub Aplikacji, informacje nie będą zbierane w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika, ani nie będą identyfikowane podczas procesu analizy informacji.

   Użytkownik może zostać poproszony lub zobowiązany do podania danych osobowych ("Dane osobowe") w celu uzyskania dostępu do niektórych obszarów Strony. Możemy również poprosić o podanie niektórych Danych Osobowych przy zamawianiu produktu, zamawianiu usług, uczestniczeniu w działaniach promocyjnych lub badaniach naukowych lub korespondencji z nami. Gromadzone przez nas Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące płatności oraz inne dane, które podawane są na przykład w formularzu kontaktowym, podczas rejestracji konta lub subskrypcji biuletynu e-mail lub innej komunikacji marketingowej.

   Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę, w celu realizacji umowy lub w razie konieczności dla celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania oraz dostosowania i poprawy naszej oferty internetowej, produktów i usług zgodnie z Państwa preferencjami (art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) PKBR).
  2. Cel korzystania z danych osobowych

   Cel wykorzystania Państwa danych osobowych powinien być jasno określony w niniejszej Polityce Prywatności lub w inny sposób podczas zbierania informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy cel wykorzystania jest dla Państwa oczywisty. Wykorzystanie dostarczonych przez Państwa Informacji osobistych jest ograniczone do celu wykorzystania wskazanego z góry. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dodatkowego przetwarzania danych w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze.

   Ponadto, możemy być zobowiązani do wykorzystywania i zatrzymywania danych osobowych ze względów prawnych i zgodności, takich jak zapobieganie, wykrywanie lub badanie przestępstwa, zapobieganie stratom lub zwalczanie oszustw. Możemy również wykorzystywać dane osobowe w celu spełnienia naszych wewnętrznych i zewnętrznych wymogów dotyczących audytu, celów związanych z bezpieczeństwem informacji, a także w inny sposób, który uznajemy za konieczny lub odpowiedni: (a) zgodnie z obowiązującym prawem, które może obejmować prawo poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) w celu odpowiedzi na wnioski sądów, organów ścigania, agencji regulacyjnych oraz innych organów publicznych i rządowych, w tym organów spoza kraju zamieszkania użytkownika; (c) w celu egzekwowania warunków; oraz (d) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności lub praw innych osób.

   Poniższe przykłady ilustrują możliwe scenariusze, w których zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe:
   1. Konta Użytkownika
    Podczas rejestracji konta klienta zwykle zbieramy imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Dodatkowo, można podać swój adres, w tym adres do faktury i adres dostawy na swoim koncie klienta. Podczas składania zamówienia gromadzimy dane o wybranych przez towarach, odpowiednie informacje o cenach, wszelkich kuponach, których można użyć, a także adresie do faktury i dostawy oraz wybranej metodzie płatności i wysyłki. W związku z realizacją zamówień zbieramy w szczególności informacje dotyczące płatności, dostawy i zwrotów.

    Możemy użyć Państwa danych osobowych do utrzymania Państwa konta użytkownika, do sprawdzenia, czy są Państwo legalnym użytkownikiem, do dostarczenia Państwu wymaganych informacji na temat produktów i usług FUJIFILM, w tym wszelkich biuletynów, które mogą Państwo zamówić oraz do udzielenia odpowiedzi na wsparcie i inne pytania, które mogą Państwo mieć. W związku z Państwa kontem użytkownika, możemy przeanalizować Państwa korzystanie z naszej strony internetowej i naszego biuletynu, aby lepiej zrozumieć Państwa preferencje i poprawić nasze usługi internetowe. Takie informacje przechowujemy w związku z Państwa kontem użytkownika. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na prowadzenie działań marketingowych, możemy również kontaktować się z nim w celach marketingowych w odniesieniu do naszych produktów i usług, które mogą być dla niego interesujące.

    Jeśli założyłeś konto użytkownika, przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo utrzymujesz swoje konto użytkownika. W przypadku usunięcia konta użytkownika, odpowiednie dane przechowujemy tylko w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo.

    Za pośrednictwem konta użytkownika można administrować i aktualizować dane kontaktowe oraz preferencje. Proszę traktować swoje dane dostępowe jako poufne i nie udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Jeżeli dowiedzą się Państwo o tym lub podejrzewają, że osoba trzecia uzyskała nieautoryzowany dostęp do Państwa danych dostępowych lub korzysta z Państwa konta, prosimy o bezzwłoczną zmianę hasła.
   2. Usługi spersonalizowane
    W związku z usługami spersonalizowanymi, możemy przetwarzać i wykorzystywać informacje o użytkowniku do celów reklamowych i badań rynkowych lub do spersonalizowanego świadczenia usług, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. W przypadku zgody użytkownika, informacje, do których uzyskał dostęp podczas odwiedzania Stron(y) i Aplikacji mogą być przechowywane w profilu użytkownika w celu zaoferowania mu informacji specjalnie dla niego spersonalizowanych (np. w formie biuletynu). Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

    W przypadku korzystania z usług spersonalizowanych będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wymagane do świadczenia usług przez czas trwania rejestracji, a następnie tak długo, jak będzie to wymagane lub dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możemy dzielić się Państwa danymi z firmami stowarzyszonymi z FUJIFILM, jeśli jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub jeśli jest to konieczne do świadczenia usług. Możemy przekazywać zapytania dotyczące naszych produktów i usług również do dystrybutora, który jest odpowiedzialny za odpowiednią kategorię produktu lub usługi i region.
   3. Blog / Fora
    Niektóre z naszych stron internetowych oferują publicznie dostępne blogi lub fora społecznościowe. Użytkownik powinien być świadomy, że wszelkie informacje podane przez niego w tych obszarach mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które mają do nich dostęp. Aby zażądać usunięcia swoich Danych osobowych z naszego bloga lub forum społeczności, należy skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji "Kontakt". W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Twoich Danych Osobowych, w takim przypadku powiadomimy Cię, jeśli nie będziemy w stanie tego zrobić, wskażemy przyczynę.
   4. Biuletyny e-mailowe
    Jeśli zapiszesz się do naszego biuletynu(ów), wykorzystamy niezbędne lub osobno podane przez Ciebie dane osobowe do wysłania Ci naszego biuletynu(ów) pocztą elektroniczną, zgodnie z ustaleniami. Wiadomości e-mail z newslettera mogą zawierać sygnalizatory WWW, piksele śledzące lub linki, które pozwalają nam przeanalizować sposób korzystania z newslettera, w tym informacje o tym, czy otrzymali Państwo i otworzyli nasz newsletter. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę i zrezygnować z subskrypcji biuletynu, wysyłając do nas wiadomość lub poprzez specjalny link rezygnacji z subskrypcji zawarty w biuletynie.
   5. Reklama e-mailowa bez abonamentu
    Jeżeli otrzymamy Państwa adres e-mail w związku ze sprzedażą towarów lub usług, a Państwo nie wyrazili sprzeciwu, jesteśmy uprawnieni do regularnego oferowania Państwu podobnych towarów i usług, takich jak zakupiony przez Państwa produkt przy użyciu adresu e-mail. Możesz wycofać swoją zgodę na takie wykorzystanie swojego adresu e-mail w dowolnym momencie w przyszłości, wysyłając do nas wiadomość lub poprzez link rezygnacji z subskrypcji podany w naszych wiadomościach e-mail.
   6. Reklama pocztowa
    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy być uprawnieni do przechowywania imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz, jeśli ma to zastosowanie, tytułu i stopnia naukowego użytkownika i wykorzystywania go do własnych celów reklamowych, w szczególności do wysyłania ofert i informacji o naszych towarach i usługach za pośrednictwem usług pocztowych. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu Państwa informacji w przyszłości, wysyłając do nas wiadomość.
  3. Udostępnianie i ujawnianie danych

   Nie będziemy ujawniać ani dostarczać, udostępniać ani w inny sposób rozpowszechniać Państwa danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Udostępniamy Dane osobowe, kiedy:
   1. Państwa zgoda została udzielona z wyprzedzeniem;
   2. konieczne jest to dla zapewnienia wykonania naszych usług, w tym w szczególności wysyłanie komunikatów marketingowych, zapewnienie obsługi klienta, wspieranie naszego marketingu i dystrybucji produktów lub obsługi naszych systemów lub aplikacji. Firmy te są upoważnione do korzystania z Państwa danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług.
   3. Dane osobowe mogą być udostępniane grupie FUJIFILM, jeśli jest to konieczne do świadczenia usług lub realizacji zamówień na produkty, do administracji kont, w celu ułatwienia sprzedaży i marketingu, do pomocy klientom i wsparcia technicznego oraz do promowania biznesu i rozwoju produktów. Proszę kliknąć http://www.fujifilm.com/about/office/, aby zobaczyć listę lokalizacji FUJIFILM Group, z którymi możemy udostępniać dane osobowe. Możemy również przesyłać zapytania dotyczące naszych produktów i usług do zewnętrznego dystrybutora, który jest odpowiedzialny za odpowiednią kategorię produktu lub usługi i region;
   4. zamawiają Państwo produkty lub korzystają z innych usług, które wymagają opłaty, Państwa nazwisko, adres, numer karty kredytowej oraz inne informacje są ujawniane instytucjom finansowym lub innym stronom w celu rozliczenia płatności;
   5. nasza działalność została połączona lub przeniesiona z mocy prawa lub w inny sposób, włączając w to fuzje, konsolidacje i rozwiązanie lub przeniesienie działalności;
   6. ujawnienie Państwa danych osobowych jest wymagane przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze lub jest w inny sposób niezbędne dla wsparcia dochodzenia lub postępowania sądowego w sprawach karnych lub innych sprawach prowadzonych przez właściwe organy; lub
   7. istnieje natychmiastowa potrzeba ujawnienia informacji w celu ochrony życia ludzkiego lub praw człowieka.
  4. Międzynarodowe transfery danych

   Możemy przekazywać gromadzone przez nas Dane osobowe i przechowywać je w innych krajach, które mogą mieć inne przepisy dotyczące prywatności lub ochrony danych niż kraj, w którym informacje te zostały przekazane.

   Oznacza to, że Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane i/lub przetwarzane przez podmioty FUJIFILM lub (w ich imieniu) przez zewnętrznych dostawców usług spoza Unii Europejskiej ("UE") lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"). Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w odpowiednich krajach, w których gromadzone są lub przetwarzane Państwa dane osobowe, mogą odbiegać od poziomu ochrony zapewnianego przez ustawodawstwo UE/EOG. FUJIFILM zapewni jednak odpowiednią ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. Korzystając z naszej Strony (Stron) i Aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przekazywanie swoich Danych Osobowych poza UE/EOG, jak opisano w niniejszym dokumencie.
  5. Bezpieczeństwo danych

   FUJIFILM podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed ich niewłaściwym wykorzystaniem oraz w celu zapobieżenia ich utracie. Twoje dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest publicznie dostępne. Wszystkie dane osobowe dostarczone przez Państwa w trakcie rejestracji lub korzystania ze spersonalizowanych usług będą przekazywane w formie zaszyfrowanej w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu informacji przez osoby trzecie.
 4. Korzystanie z plików cookie, technologii śledzenia i wtyczek do mediów społecznościowych

  1. Korzystanie z plików cookie i technologii śledzenia

   Nasze strony internetowe i aplikacje mogą wykorzystywać pliki "cookies" lub podobne technologie (programy analityczne i usługi mediów społecznościowych). Cookies to pliki tekstowe, które są wysyłane przez Stronę (Strony) do przeglądarki użytkownika w celu przechowywania informacji na jego urządzeniach. Przy każdym wejściu na Stronę(y) Internetową(e) informacje zawarte w Pliki Cookie są odczytywane przez Stronę(e) Internetową(e).
   1. Twoja zgoda na używanie cookies
    Dokonujemy rozróżnienia pomiędzy ściśle niezbędnymi plikami cookie, które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania naszej strony (stron), a innymi plikami cookie. Ściśle niezbędne pliki cookie nie wymagają zgody użytkownika. W przypadku innych plików cookie wymagamy zgody użytkownika przed umieszczeniem ich na urządzeniu. Użytkownik może korzystać z naszej strony internetowej tylko po potwierdzeniu ustawień dotyczących plików cookie.

    Podczas pierwszej wizyty na naszej Stronie (Stronach) pojawi się wyskakujące okno z naszym menedżerem ds. akceptacji plików cookie. Jeśli klikniesz na przycisk "Ustawienia plików cookie", zostaniesz przekierowany do Centrum Preferencji Prywatności. Centrum Preferencji Prywatności wyświetla również listę plików cookie, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat plików cookie i celów, do jakich są one wykorzystywane. W Centrum Preferencji Prywatności możesz włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie za pomocą przełącznika. Pamiętaj, że jeśli nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszej witryny zgodnie z przeznaczeniem.
   2. Zmiana preferencji dotyczących plików cookie / wycofanie zgody
    Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie w dowolnym momencie w .

    Możesz również w każdej chwili wyłączyć używanie/usunąć pliki cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z pełnego zakresu funkcji oferowanych przez Stronę(y).
  2. Wtyczki do serwisów społecznościowych

   Nasza strona(y) internetowa(e) i aplikacje mogą oferować wtyczki do serwisów społecznościowych ("Sieci"). Wtyczki do serwisów społecznościowych umożliwiają w prosty sposób dzielenie się treściami z innymi osobami za pośrednictwem Sieci. Po wejściu na Stronę(y) Internetową(e), wtyczki te mogą potencjalnie tworzyć bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką a odpowiednimi Sieciami. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład w przypadku Twittera, klikając na "Tweetuj to" lub z Facebookiem, klikając przycisk "Lubię to" lub dodając komentarz, odpowiednie informacje zostaną przekazane bezpośrednio z przeglądarki do sieci. W niektórych przypadkach informacje są już wymieniane z Siecią podczas odwiedzania Stron(y), niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z wtyczek, czy nie.

   Użytkownik może zapobiec udostępnianiu informacji w sieci, nie zezwalając na stosowanie odpowiednich plików cookie i/lub wylogowanie się z sieci przed rozpoczęciem korzystania ze strony (stron).
 5. Przechowywanie danych

  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres w jakim Twoje konto jest aktywne bądź tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Państwa Dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów.
 6. Twoje prawa związane z Twoimi danymi osobowymi w ramach PKBR

  Użytkownik ma prawo zażądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu oraz skorzystać z prawa do przenoszenia danych zgodnie z PKBR i obowiązującym prawem.

  Mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z PKBR i obowiązującym prawem, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza PKBR. W tym celu mogą Państwo skontaktować się w szczególności z organem nadzorczym w państwie członkowskim UE, w którym mają Państwo miejsce zwykłego pobytu lub miejsce domniemanego naruszenia. Wykaz krajowych organów ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_pl
 7. Zmiany w Polityce Prywatności

  FUJIFILM zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej Polityki Prywatności, zamieścimy zmienioną Politykę Prywatności i wskażemy datę jej publikacji. Przy ponownych wizytach na naszej stronie, prosimy pamiętać o zapoznaniu się z Polityką Prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian, ponieważ dalsze korzystanie ze strony (stron) lub Aplikacji po każdej opublikowanej zmianie oznacza zgodę na wykorzystanie przez nas informacji zgodnie ze zmienioną, poprawioną lub zaktualizowaną Polityką Prywatności.
Powinno Cię zainteresować

Odbitki kwadratowe

Zaprojektuj swój Fotoalbum i ciesz się fotograficzną jakością w twardej okładce A4.

Zamów od 0.49