Dane kontaktowe

FUJIFILM Poland sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa
Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawa w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000886989, REGON 388365169, NIP 5272951901

Odpowiedź na twoje pytanie możesz znaleźć w zakładce pomocy

Jeśli masz komentarz do zamowienia skontaktuj się bezpośrednio z laboratorium które realizuje zlecenie.

Laboratorium możesz odnaleźć na Liście laboratoriów w Polsce
Jeśli szukasz pomocy, masz uwagi, sugestie do zamówienia lub działania strony proszę skorzystać z formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy